Zajímavosti

15.10.2014 Josef Svatopluk Machar: V bezmyšlenkovém hovoru

JOSEF SVATOPLUK MACHAR

V BEZMYŠLENKOVÉM HOVORU

 

Počestné dámy tři parkem jdou,

rozmluva líně se vlekla:

–  Vše, co jsem zažila před svatbou,

já, prosím, mužovi řekla. –

 

–  Já bych té kuráže neměla –

mínila druhá z těch paní.

Třetí se lehounce zachvěla:

– A já té paměti ani. –