Zajímavosti

14. září 2015 T.R.Field: Kosočtverce na ohradách

T.R. FIELD

KOSOČTVERCE NA OHRADÁCH

 

Pegásek mi zařval u Karabce – –

a tak jezdím na drožkářské herce!

Kudy jedu, drzou rukou chlapce

na ohrady kreslím kosočtverce.

 

Brání mi v tom, arci, mermomocí

filistři. Však právem se mne bojí!

Před kosočtverců mých tajnou mocí

žádná z jejich ohrad neobstojí – –

 

Cézanne, zemřev, proslavil se rychle

větou, která dost se cituje:

Podle válce, kužele a krychle,

neb dle koule vše se formuje.

 

Avšak to jsou liché třesky plesky.

Pravdu najít musí, kdo ji hledá!

Kosočtverec formoval nás všecky – – –

Toť fakt, který popříti se nedá!*

 

* Samá láska k Seifertovi

činí verš ten opět nový.