Zajímavosti

14. února 2017 Svatopluk Zlámaný: Jednou

SVATOPLUK ZLÁMANÝ

JEDNOU

 

Noc mlčky, něžně rozsvítila svíce.

Měsíc se šplhal na střechu katedrály

a mlhovité postavy snad přicházely z dáli,

aby nám živým – živým zvěstovaly

velebnost mlhovin a planetárních sfér.

My poslouchali mlčky, se zamženými zraky.

Každý z nás všechno slyšet chtěl,

každý z nás v sobě touhu měl –

tu náhle letěl bombardér

nad bílými, tak běloučkými mraky.