Zajímavosti

14. ledna 2016 Vasyl Symonenko: Ukrajině

VASYL SYMONENKO

UKRAJINĚ

 

Když naděje se klube v beznaději

a naplní svým hlasem vítr stepí,

já se tvým jménem zalykavě směji

a ve tvém jménu od pláče jsem slepý.

 

Když předbouřkový číhavý klid lže nám,

v tvář nekonečnu a divošským silám

se pak tvým jménem zaklínám a žehnám

a ve tvém jménu proklínám a spílám.

 

Když shůry hrozí hněvivými meči,

že zneuctí tvou krásu, rozsápou tě –

tvým jménem hotov zemřít v nebezpečí

v tvém jménu tím víc toužím po životě.

 

přeložila Hana Vrbová