Zajímavosti

14. května 2016 Danta Alighieri. Ale i když znal všechny strasti lásky, přece jen radil jít její cestou dál

DANTE ALIGHIERI

ALE I KDYŽ ZNAL VŠECHNY STRASTI LÁSKY, PŘECE JEN RADIL JÍT JEJÍ CESTOU DÁL

 

Čím víc vás Láska pruty popohání,

tím rychleji se hleďte podřídit;

to je má rada, jinou nelze mít,

věřte mi to a spolehněte na ni.

 

Za čas vás stejně sladkým lékem zbaví

všech trpkých strastí, jež jste zakusil,

vždyť hoře Lásky váží sotva díl

jejího blaha; a tak ať si staví

 

srdce už nyní cestu pro tu chvíli,

kdy půjde v stopách její božské síly,

jestliže cítí, co jste o něm psal;

 

a nescházejte na krok z její cesty,

neboť jen ona dává všechno štěstí

odměnou tomu, kdo v ní vytrval.