Zajímavosti

14. dubna 2015 Luisa Zikova: Palte mou duši!

LUISA ZIKOVA

PALTE MOU DUŠI!

 

Palte mou duši, satani žízniví,

palte ji!!

V prach hnědý rozložte každou mou myšlenku,

jež pospíchá za bílým světlem.

V orgiích pekelných ztuhněte struny posvátných varyt

v nichž bloudí prsty zoufalé ženy.

 

Jak, žár svůj vysníti? Pohřbíti? – Eh, myšlenka bláznivá!

Vytřeste z těla krev, var duše zalijte chladnými prameny

neb šedým popelem – vše jedno!

Jen zbavte mě tíže té, touhy té, zoufalství,

kletby a šílenství,

jež spíná mé veliké rozlety, hází je k nebi,

kde kupí se mraky krvavě zbarvené.

Ah, smějte se! Smích mám ráda – –

V něm poznávám vše, co říci si netroufám sama.

Umění? Žena? Ty?! – Nu, smějte se, smějte,

smích, toť radost života – ah! Umění!

– – Satani žízniví, palte můj vztek!