Zajímavosti

14. června 2016 Zbyněk Havlíček: Stalinská epocha

ZBYNĚK HAVLÍČEK

STALINSKÁ EPOCHA

 

Vím velmi dobře, že takové intimní pochody působí velmi podmanivě na naskytnuvšího se pána, který přihlíží, resp. asistuje – chci zde mluvit zcela otevřeně – zvláště když já sama se k takovým okolnostem oblékám velmi pohodlně. Nuže, to neškodí – přirozeně vyžaduji před dívkami absolutní sebeovládání.

                                                                           Z dopisu sadistky

 

Když elastická rákoska nebo bičík

Dopadá in memoriam dějin

Hlava chovanky mezi tvými stehny

Listuje neposlušně v knihovnách

Mozkové kůře měst

Hlava chovanky mezi tvými stehny

Nohy v absolutním klidu nikdy nezkřížené

Podpatky z ledu s ulovenými hvězdami

Rozbíhající se směrem k Islandu

Když dáváš opakovat původ polibku

V únavě nerostného světa

V nějaké Altamiře spánku

Když dáváš opakovat figury sociálních tanců

Stalinská pořadová

Krásná a militaristická

Když dáváš dopadat mé hlavě

Španělských vesnic

In memoriam dějin

Zpívám si starou píseň z doby inkvizice

Když jsem šel k Irrenanstaltu

Jabloně kvetly když jsem šel k Irrenanstaltu