Zajímavosti

14. července 2015 Robert Burton Pynsen: Nálady

ROBERT BURTON PYNSEN

NÁLADY

 

tento jazyk se někdy vznášel

někdy padal

tyto oči se někdy rozsvěcely

někdy zhasínaly

tyto rty se někdy zardívaly

někdy hledaly

tyto ruce někdy přijímaly

někdy zapíraly

tato prsa se někdy chvěla

někdy se bála

toto břicho někdy chtělo

někdy se stydělo

tyto nohy někdy chodily

někdy se strhaly

zbylo to co nezbývalo

 

Cambridge, leden 1967