Zajímavosti

14. března 2017 Jules Supervielle: Alter ego

JULES SUPERVIELLE

ALTER EGO

 

Nějaká myš prchá

(To nebyla žádná myš)

Žena se probouzí

(Jak to víte?)

A dveře skřípající

(Ráno je namazali)

U ohradní zdi

(Zeď už neexistuje)

Ach, já nesmím nic říct

(Tak tedy mlčte!)

Nemohu se hnout

(Kráčíte po cestě)

Kam vlastně jdeme?

(Na to se ptám)

Jsem sám na Zemi

(Jsem tady vedle vás)

Je možné být tak sám

(Jsem sám víc než vy)

Vidím vaši tvář

(Mne nikdo dosud neviděl)

 

přeložil Vladimír Mikeš