Zajímavosti

14.9.2014 (na neděli): Claude Joseph Rouget de Lisle: Marseillaisa

CLAUDE JOSEPH ROUGET DE LISLE

MARSEILLAISA

 

Aj, vzhůru, děti proletáře,               

již vlaje prapor červený!                          

Setřete slzy s bledé tváře,                

vždyť nastal den nám kýžený!                 

Kdo nechceš déle týrán býti,          

ten mužně táhni s námi v boj!         

Tvých bratrů vyděděných roj         

chce chleba – aneb chce umříti.                

Již táhne v krutý boj                       

socialistů roj!                                  

Jen dál! Jen dál! Krev nečistá         

ať skropí luh i sad!                         

 

 

Jak? Nám by mělo panstvo pyšné

tuk z našich kostí věčně sát?

Nás tyranstvo by mělo hříšné

co otroky své jenom znát?

Co spomohlo nám bědování?

Co dítek pláč a nářek žen?

Co ideálů krásný sen?

Vrah nikdy neznal slitování!

Již táhne  krutý boj

socialistů roj!

Jen dál! Jen dál! Krev nečistá

ať skropí luh i sad.

 

Sprovodiž nás, ó lásko svatá,

ty pomsto, silni naši paž!

A ty, svobodo zlatá,

ku vítězství veď proletář!

Nechť zasvitne mu slunko jasné,

by z prsou zmizel jemu chlad,

by nevelel mu zemřít hlad

a myšlenky by pojal spásné!

Již táhne v krutý boj

socialistů roj!

Jen dál! Jen dál! Krev nečistá

ať skropí luh i sad!

 

přeložil Norbert Zoula