Zajímavosti

13. února 2017 Eva Švankmajerová: Milostný výjev II

EVA ŠVANKMAJEROVÁ

MILOSTNÝ VÝJEV II

 

Takový erotický obraz:

Ty budeš natahovat ruce na mý tělo.

Dotkneš se mého ramene.

Potom se dotkneš mý nohy.

Tu nohu nestiskneš

jenom ji budeš teple držet.

Já ti něco vyčtu

ale tak, abych tě neurazila.

Musí to být cosi

co tě zraní tak

abys byl polekán, překvapen, pln hněvu.

Abys zaťatýma zubama sledoval, jak povstanu

a jak stojím.

Jak se otáčím a kráčím ke dveřím.

Jak se něžně loučím a odcházím.

Ale lepší by bylo, kdyby ses v tý chvíli rozplakal.

To by bylo krásný, kdyby ses hořce opuštěně rozplakal.

Nejlépe hryzl ret

řka nějakou nadávku.