Zajímavosti

13. října 2016 Blaise Cendrars: Hlava

BLAISE CENDRARS

HLAVA

 

Gilotina je mistrovské dílo výtvarného umění

Její spoušť

Tvoří věčný pohyb

Každý zná Kolumbovo vejce

Které bylo ploché pevné vejce vynálezcovo

Archipenkova plastika je první vejce věnčitého tvaru

Držící se v soustředěné rovnováze

Jako nehybná káča

Na oživeném hrotu

Rychlost

Odpoutávají se

Mnohobarevné vlny

Barevné pásy

A víří do hloubky

Nahé

Nové

Úplné

 

přeložili Jarmila a Vlastimil Fialovi