Zajímavosti

13. listopadu 2015 Jean Moréas: Stance

JEAN MOREAS

STANCE

 

To neříkejte: Život veselý je bál.

To omezený duch či nízká duše praví.

A neříkejte zvlášť: Toť nekonečný žal.

Tak mluví bázlivec a kdo se záhy znaví.

 

Smějte se, jako zjara chví se ratolest,

plačte, jak příboj lká a větřice jak duje.

Všech zkuste rozkoší, žel všechen hleďte snést

a rcete: Mnoho to, a přec jen stín to snu je.

 

přeložil Hanuš Jelínek