Zajímavosti

13. ledna 2018 Oldřich Dadák: Budiž ticho!

OLDŘICH DADÁK

BUDIŽ TICHO!

 

pod jazykem nad jazykem v jazyce v jazyku

polopravdy propagandy

 

bují i bujejí musí i musejí bojí i bojejí

kvílí i kvílejí mizí i mizejí bují i bujejí

 

…slova…

 

zohyžděná i zohyzděná seřaděná i sezařená

vykleštěná i vyklestěná zohyžděná i zohyzděná

 

rozpolcená do slova a do písmene rozpoltěná

doslova i do písmeny