Zajímavosti

13. ledna 2016 S. J. de la Cruz: Sonet

  1. J. DE LA CRUZ

SONET

 

Proto, ó, Bože můj, abych tě miloval,

mě nedojímá nebe, jež mi připravíš,

a nehrozím se pekel, tím jen spíš

tě urážím a stále hřeším dál.

 

Ty sám mne dojímáš; svírá mě velký žal,

když hledím na tebe a hledím na tvůj kříž;

bolí mě rány, z kterých krvácíš;

bolí mě posměšky, při nichž jsi umíral.

 

A jsem tvou láskou, Pane, tolik jat,

i bez nebes bych tě měl stejně rád

a bez pekel bych se tě stejně bál.

 

Už pro mou lásku nemáš, co bys víc mi dal;

byť bych se všech svých nadějí měl vzdát,

já bych tě, Pane, stejně miloval.

 

přeložili Olga Franková a Jan Fischer