Zajímavosti

13. července 2017 Karel Hlaváček: Mstivá kantiléna (ukázka)

KAREL HLAVÁČEK

MSTIVÁ KANTILENA (ukázka)

 

Oh, moje Manon! To juž není nesmělý Váš abbé,

jenž k sličné Manon chodil, stonavé a nudou slabé,

 

a při němž Manon doufávala: snad se dneska vzmuží

a začne slibovanou legendu o hříchu žlutých růží…

 

Oh, moje Manon! Zvykejte! Dnes hlas mám příliš tvrdý

A jako Geus jen na svůj hlad si mohu býti hrdý.

 

Já schvalně opustil své soudruhy a rodná pole,

bych zazpívat Vám mohl kantilenu při viole,

 

a mstivou kantilenu, v níž by moje ústa chabá

Vám vyčtla, že jste spíše hladem nežli nudou slabá,

 

a v níž by vzmužily se moje oči bez tepla

nad legendou, jak luna dlouhým pláčem oslepla…

Vím, že má Manon všecka nervosní je z všeho toho,

že ráda by si lhala starou touhou pro někoho,

 

a zatím ticho trapné, ticho rozespalé všady

na uvítanou jinému se snáší nad zahrady.