Zajímavosti

13. března 2017 Oldřich Wenzl: Jsem těžce nemocen

OLDŘICH WENZL

JSEM TĚŽCE NEMOCEN

 

Jsem těžce nemocen

A moje nemoc mi dává více síly

Činí mne nezranitelným

S nikým bych ji nevyměnil

A nikomu bych ji neprodal

 

Můj hlas je stále silnější

Moje kůže zhnědla

Ač ven vůbec nevycházím

A horské slunce na mne nesvítí

Nikoho neprotežuji

Ale sám žádám veliké protekce

Neboť jsem nemocen

A musím být veliký

Abych si uchoval moji nemoc

Kterou s nikým nevyměním