Zajímavosti

13.6.2014 Luisa Zikova: * * *

LUISA ZIKOVA

* * *

 

Stín v stínu zapad. Kolem tma,

tma hrobek pustých, kde králů těla

ztrouchnivělá

v popel a prach, v budoucno volají

veto!

 

Tragika s lící šaška jde,

naříká, pro chleba tančí kankán,

rozbíjí stan

nevěstky; v budoucno zpilé volá

sketo!

 

Písně biblických pastevců

v neřesti vláčejí melodie,

budoucno tyje

z nich, mrtvoly v zimnici hledají

leto.

 

Děcko bídné! Chceš pomoci?

V hloubkách noci, kde stíny jsou stínů,

zříš vinu,

necítíš ran, jen výkřiky slyšíš,

buď kleto!