Zajímavosti

13.11.2014 Miroslav Holub: Bez názvu

MIROSLAV HOLUB

BEZ NÁZVU

 

Zajisté můžeme číst v kopřivách a pojídat Marcela Prousta.

Zajisté můžeme tvořit protilátky na tři doby, podle rozpočitadla.

Zajisté můžeme platit reparace Skythům.

 

Zajisté můžeme Polárku pokládat za zvláštní případ puštěného oka.

Zajisté můžeme přinést dědečka v kornoutu na trh s vanilkou a superfosfátem.

Zajisté můžeme vyměnit Jana Lucemburského za dvě pálky ku hře v čampuli.

Zajisté můžeme slepě věřit chroustům jejich učení o sexuálním životě lebek.

 

Zajisté můžeme štěkat a pářit se o novoluní.

Zajisté můžeme mléčně kvasit v Patagonii.

Zajisté můžeme přísahat, že nejsme živi, nebudeme živi a nikdy jsme nebyli

živi.

 

Zajisté můžeme odtéct nejmenší dírkou v koňském kaštanu.

 

Jen kdyby nám někdo, pokud možno pánbůh nebo jeho odpovědný zástupce,

řekl, co to znamená

Zajisté

         a co to znamená

Moci.

 

(září 1968)