Zajímavosti

12. září 2015 Attila József: Inventář je hotov

ATTILA JÓZSEF

INVENTÁŘ JE HOTOV

 

Sobě jsem důvěřoval od počátku –

což člověku, když nemá ani zlatku,

zatěžko nijak není. O nic více

než dobytku, když hyne bez vší píce.

Ač jsem se bál – na místě svém jsem obstál,

zrodil se, splynul, do popředí dostal.

Také jsem platil, co kdo požadoval,

kdo zdarma dal, toho si zamiloval.

Když se mnou žena hrála si a lhala,

já jsem jí věřil – ať má, co si přála!

Drhl jsem loď a vědrem v rukou mával.

Před moudrým panstvem hloupého jsem hrával.

Chléb, knihy, větrníčky prodával jsem,

noviny, básně – co šlo líp tím časem.

Ne v slavném boji ani na provaze,

v loži, jak doufám, skončím bez nesnáze.

Buď jak buď – inventář je hotov celý,

žil jsem – z čehož i jiní už smrt měli…

 

přeložili Kamil Bednář a Ladislav Hradský