Zajímavosti

12. prosince 2016 Czesław Miłosz: Má, nemá

CZESŁAW MIŁOSZ

MÁ, NEMÁ

 

Člověk nemá milovat lunu.

Sekyra v jeho rukou nemá ztrácet tíhu.

Sady mu mají vonět nahnilými jablky

a uměřeně zarůst kopřivami.

Člověk nemá užívat slov jemu drahých

ani rozloupnout zrno, aby viděl, co je tam uvnitř.

Nemá po zemi házet drobty hleba ani do ohně plivat

(tak mě to alespoň na Litvě učívali).

Když vstupuje na mramorové schody

chám, má do nich udělat podkůvkou na botě rýhu

jakožto memento, že ty schody nebudou věčně.

 

1961, Berkeley

 

přeložila Vlasta Dvořáčková