Zajímavosti

12. dubna 2017 Roger de Rabutin: Sok

ROGER DE RABUTIN

SOK

 

Pravila dáma dámě,

když s ní seděla:

 

Vy nemilujete snad svého manžela?

Je přece vlídný,

laskavý

a milý.

 

Nenávidím ho!

 

Vy jste se poškorpili?

Vždyť jste tak dobrotivá,

tak mírná,

spravedlivá

a uznalá –

to zášti smyje.

 

Věc trochu jinačí je.

Nebýt mým právoplatným manželem,

byl by mým milovaným přítelem.

Žiju s ním počestně

a dělám to,

co žádá,

leč naoko jen mám ho ráda,

všechno je vlastně vytáčka,

neboť v něm nenávidím soka svého miláčka.

 

přeložil Radovan Krátký