Zajímavosti

12. června 2016 (na neděli) Štefan Žáry: Kofein a nikotin

ŠTEFAN ŽÁRY

KOFEIN A NIKOTIN

 

Kofein a nikotin:

mí věrní druzi v práci.

Hle, symbol –

jako jablko a žezlo

při korunovaci.

 

Sbratřili jsme se,

spolu jsme po čas celý.

A nevím,

nevím přece,

zdali jsme přáteli

anebo nepřáteli.

 

Hledám-li vzorce alchymíi,

rýmu a epifoře,

zvukomalbě a metonymii,

pobodnu mysl svou jak oře

ostruhou kouře.

 

A leckteré též zrnko pravdy

z tmavého zrní jsem loupal,

když opředl mne jako Pythii

nad propastí noci

dým, co ze šálku stoupal.

 

Bratřili jsme se,

spolu jsme po čas celý.

A nevím,

nevím přece,

zdali jsme přáteli

nebo spíš nepřáteli.

 

Jen to vím,

jistě vím: já moh bych

snad Seinu kávy

vypít jak Balzac, a přec stěží,

stěží zvěčním tu plnost doby,

na hrudi jež mi leží.

 

Jen to vím,

jen to vím: kdybych bánil

podoben přímo Fudžijamě,

sotva postavím pomník věku,

jenž cejch svůj vpálil na mě.

 

přeložila Jiřina Kintnerová