Zajímavosti

12. června 2015 Jiří Svěchin z Paumberka: Verše o manželce

JIŘÍ SVĚCHIN Z PAUMBERKA

VERŠE O MANŽELCE

 

Jak ta zahrádka rozkošná,

jak na ovoce prospěšná,

     v které manželka statečná

     v ctnostech roste ustavičná.

 

Nad vše věci nejkrásnější,

nad stříbro, na zlato dražší,

     nad lilium sličnější,

     nad růži ušlechtilejší.

 

Nad drahé perly světlejší,

nad jasné hvězdy jasnější,

     v které srdce odpočívá,

     manželka mysl okřívá.

 

Kteráž na všecko zření má,

o dítky, čeleď péči má,

     jest podobná k lodi šťastné,

     dobývajíc zboží platné.