Zajímavosti

12. března 2016 Karel Čapek: Pýcha

KAREL ČAPEK

PÝCHA

 

Pořád nám říkali, pořád nám lhali,

že národ chudý jsme a malý.

Dnes zříme v hrdém sebecitu,

jak velicí jsme ve svém deficitu.