Zajímavosti

12.11.2014 Oldřich Mikulášek: Pohled

OLDŘICH MIKULÁŠEK

POHLED

 

Očima na mně spočinula.

Očima nehnutýma.

 

Tak utkvívá do noci luna.

 

Čistý průstřel nebe.