Zajímavosti

11. srpna 2017 Louis Menard: Sapfické sloky

LOUIS MENARD

SAPFICKÉ SLOKY

Mé milované

 

Není roven bohům ten, kdo ve své dlani

tiskne tvou dlaň? kdo ti hledí do očí,

tvoje něžná slůvka slýchá bez ustání,

ten kdo otročí

 

jen tvým úsměvům i božské kráse tvarů,

líbá vlasy – a proč já je nelíbám?

Myslím na ně, krev i ňadra plné žáru,

nevím kudy kam.

 

Spatřím-li tě, mám strach, točí se mi hlava,

zapomínám, co ti toužím povědět,

srdce svírá vášeň šílená a dravá,

opojivý květ.

 

Ve spáncích mi hučí, nevím, proč se chvěji,

sinám jako úhor, na pokraji mdlob,

bez dechu, s tmou před očima, s beznadějí,

že mě čeká hrob.

 

přeložil Jindřich Pokorný