Zajímavosti

11. října 2017 Karel Toman: Intimní drama

KAREL TOMAN

INTIMNÍ DRAMA

 

Procit jsem náhle. Prudký jas

plá rozlit po mém pokoji.

– Ty mstivé oči hoří zas!

Ty oči dne se nebojí!

 

Noc celou bděly u mých hlav

a k šílenství sny moje štvaly. –

Ó bože, bože, teď mne zbav

těch očí, které glosovaly

 

mlčením ironickým drama

její a moje. Mrtva je.

Tak chtěla mít ten efekt sama:

smrt tiše drama dohraje.

 

Zhasni ty oči doutnavé,

ó bože, které ve mně žhnou!

Mé myšlenky jsou stonavé

mstivostí jejich tajemnou.