Zajímavosti

10. října Xaver Dvořák: Mé lásky nebe…

XAVER DVOŘÁK

MÉ LÁSKY NEBE…

 

Mé lásky nebe hvězd má skvoucích pět,

na srdce mého vzešly azuru;

tak rudě září, každý hádá hned,

že brodily se v krvi purpuru.

 

A zahrádce pět sladkých růží je,

mých myšlenek les vůni provály;

nach rudý všecky temně barví je,

jak, Ježíši, tvůj šarlat schátralý.

 

Pět slavíků v mé duši pěje chór,

z hnízd ran tvých, Kriste, uletly;

já naslouchám jim v dumě bled a chor:

mé city v mramor časy uhnětly.

 

Pět životů, ó Bože, chtěl bych hned,

těch růži vůni sát bych nemíjel,

v hvězd lesku zářit se; a srdci pět,

bych zpěvem slavíků se opíjel!