Zajímavosti

10. listopadu 2017 Jakub Deml: Hroby

JAKUB DEML

HROBY

 

Potkati duši, která by byla půdou mým snům,

která by byla ozvukem mých kroků,

ztraceným tichem země,

ztracenou laskavostí světa –

potkati tuto duši, zdálo se mi

státi se všemohoucím.

A dnes, kdy všechno již mlčí,

a slovo je slavný sen mrtvých,

ptám se lehkého slunce, letícího nade mnou:

Byl to sen marný?

Na hrobech plno sladkých květů

krvavých.