Zajímavosti

10. června 2015 Gérard de Nerval: Černý bod

GERARD DE NERVAL

ČERNÝ BOD

 

Kdokoli do slunce upře svoje oči,

zdá se mu pak, že se točí

všude ve vzduchu – tečka černavá.

 

Když odvážnější a zcela mlád,

za slávou opovážil jsem se zadívat:

černý bod v mém oku tkvěti zůstává.

 

Od té doby jak smuteční šlář,

všude, kam obrátím svou tvář,

položí se ten bod tmavý.

 

Už vždycky! Mezi mne a štěstí!

To proto, že jen orel bez trestu smí vznést

svůj pohled do Slunce a do Slávy.

 

přeložil Vilém Závada