Zajímavosti

10.9.2014 Epitaf pro Tristana-Joachima-Eduarda Corbièra, filosofa zatoulaného, mrtvě narozeného

TRISTAN CORBIERE

EPITAF

pro Tristana-Joachima-Eduarda Corbièra, filosofa zatoulaného, mrtvě narozeného

 

Směs cizoložná všeho tu:

bohatství a zas ani sou,

energie, však sil ne dost,

svoboda, ale zvrácenost.

Srdce, oh srdce! Ne však duch –

přátelé, ale nikdy druh,

myšlenky a ne myšlenka,

láska a nikdy milenka,

lenost a při tom nikdy klid.

Ctnosti znal chybou učinit

omrzelý a nepokojný.

Mrtvý, však z žití nezhojený,

nemístně znal je zhudlařit.

Na suchu tělo, hlava zpitá,

doufaje, naděj popřel on.

Mřel, doufaje, že život vítá,

žil, čekaje na vlastní skon.

 

přeložil Hanuš Jelínek