Zajímavosti

10.8.2014 (na neděli) Car Osten: Pedagóg

CAR OSTEN

PEDAGÓG

 

Chci učitelem býti sebevrahů,                 

k tomu mám elán mladický,                    

všech, kteří opouštějí Prahu                    

jednou a navždycky.

 

Chci učitelem býti dezertérů,               

již nenávidí vojů krouhev:                        

chci defaitismu započíti éru,                    

ač k sobě sám tu cítím skoro hněv.         

Chci učitelem býti demagogů,

již fábulemi šálí veřejnost:                        

a bláznivosti opit číší grogu                       

chci strhnouti přes krve peřej most.      

Chci učitelem býti buserantů,

již pohrdají ženštin lstivostí,                     

té k asylu chci skýtat lůze chrám tu        

v chyši na předměstí.                                  

Chci učitelem býti prostitutek,

ať holčica, či cvrklá baba juž:

a v duše hloubi bezdný hostě smutek,

je ctím jak sám He-li-o-gabalus.

 

Chci učitelem býti anarchistů,

jimž nadvládí se každé protiví:

chci roztříštiti státníků všech bustu,

ať lotr byl, či člověk poctivý.

 

Chci učitelem býti funebráků,

již hyenám jsou rovni z profese:

kéž dopřáno je vyplout lůně z mraků

tam nad činžáků krovy u Riegráku,

až rota jich mne k rovu ponese!

Chci učitelem býti demagogů,

 

Oh! Učitelem být! – to je má zářná méta

vždyť z rodiny jsem cele kantorské,

než choroba mne an-alfa-beta

přemění, v idy-jotství naprosté.

 

Cíl jediný mám: Býti pedagogem,

jako byl sám Jan Ámos Komenský,

jemužto ke cti číši zvedám s grogem

ať v nebesku se bohoroven stkví!