Zajímavosti

10.5.2014 Ivo Štuka: Triolet o nabídnutým přístřeší

IVO ŠTUKA

TRIOLET O NABÍDNUTÝM PŘÍSTŘEŠÍ

 

Koukej Už pro tebe mám střechu –

Paraple Jenže bez plátýnka

 

Nejvejš ti můžu takhle v spěchu

nabídnout občas pro potěchu

dárek z postříbřenýho plechu

Zlato

z mejch veršů nezacinká

 

Koukej Už pro tebe mám střechu

Paraple Jenže bez plátýnka