Zajímavosti

1. února 2016 Karel Mašek: Všem, kteří špatni

KAREL MAŠEK

VŠEM, KTEŘÍ ŠPATNI

 

Všem, kteří špatni, zní můj špatný zpěv,

těm, kteří za zlé dovedou se mstíti,

těm, kterým křivda otrávila krev,

že pálí v duši celé živobytí..

 

Těm hrdým, jimž je bohem jejich čest,

má píseň zní a jim můj obdiv platí,

na jejich výši záštím chci se vznést

a nenávistí se jim vyrovnati.

 

Vždyť jenom záští rodí velký plod

ve světě tom, kde sobectví je modlou,

kde vítězí jen bídných lhářů rod

a vavřín slávy věnčí duši podlou.

 

Mně nevymizí křivda z paměti

a msta má býti žití mému zbraní,

ten odpouští, kdo sláb je k prokletí,

jen malomocný volí pohrdání.

 

Však v pomstě září lidské pravdy zjev

a v nahotě své plyne lidská snaha

a proto jí svůj hrdý světím zpěv,

v němž zloba srdce mého plane nahá.

 

Mé slovo hrdé kdysi zkrotne snad

až vyzní prázdno, přeslechnuto všude,

však srdce bude věčně vzdorovat

a po zlé pomstě věčně volat bude!