Zajímavosti

1. srpna 2017 Jaroslav Vrchlický: Zázrak

JAROSLAV VRCHLICKÝ

ZÁZRAK

 

Že jsem tě našel v bludné světa pouti,

to zázraků je zázrak svrchovaný,

já obvazky již strhal z každé rány,

já poznal vše, co bolí a co rmoutí.

 

Já byl jak list, jenž vadne a se kroutí,

já anděla zřel u rajské stát brány,

a s mečem nahým „Zpátky!“ křičel, „many

tvé nemá poušť, ty musíš zahynouti!“

 

Kdes vzala se, tak líbezná a čistá,

tak milá, sladká, vonná, opojivá?

Mně bylo, jak by Jidáš líbal Krista.

 

Já věděl, co ti bouřlivá a divá

a nezkrocená láska moje chystá,

a líbal přec – ó buď mi milostivá!