Zajímavosti

1. srpna 2016 anonym: Vratká láska

ANONYM

VRATKÁ LÁSKA

 

Naše láska

je lávka,

vratká,

jen z vrbového proutí.

Nalevo

stoupneš,

doprava

se hroutí,

napravo

stoupneš,

doleva

se kloní.

Zdaž vydrží nám

letos jako loni?

 

přeložili Jana Štroblová a Josef Kolmaš