Zajímavosti

1. prosince 2016 Gottfried Benn: Malá astra

GOTTFRIED BENN

MALÁ ASTRA

 

Složili na stůl utopence: rozvažeče piva.

Kdosi mu strčil mezi zuby

Astru, celou lila.

Když jsem přes hrudník

dlouhým skalpelem

pod kůží řezal jazyk a patro,

asi jsem o ni zavadil:

sklouzla do mozku, jež vedle hnil.

Při zašívání

jsem mu ji přibalil do hrudní dutiny

mezi dřevitou vlnu.

Napij se v té své váze dosyta!

Spi sladce,

malá astro!

 

přeložil Ludvík Kundera