Zajímavosti

1. ledna 2018 Robert Gulik: API 2967 (ukázka)

ROBERT GURIK

API 2967 (ukázka)

 

Život nade vše

Šedesát segmentů je jeden úsek

Šedesát úseků je jeden kvadrant

Dvacet čtyři kvadrantů je jeden limit

Dvě stě limitů je jeden rok

Je třeba mít na všechno čas

Protože všechno je čas

Je třeba umět ovládat nohy

Protože nohy šlapou čas

Dokud je čas

Je naděje

Život nade vše

 

přeložila Eva Janovcová