Zajímavosti

1. května 2016 (na neděli) Robert David: Balada dvacátá třetí o nedospělé hříšnici

ROBERT DAVID

BALADA DVACÁTÁ TŘETÍ O NEDOSPĚLÉ HŘÍŠNICI

 

Tys měla oči nevěstek

a přitom půvab anděla.

Když farář, Kristův náměstek,

tě křtil, tys sladce vrněla.

Už jako dítě uměla

svým kamarádkám hlavy plésti

a dobřes o tom věděla:

ty přivedeš mě do neštěstí.

 

Mám prozradit tvůj dnešní věk?

Bojím se, že bys seděla.

Ne, to by nebyl žádný vděk,

ne, to se přece nedělá.

Ty, jež ses nikdy nerděla

a dovedla jsi za mnou lézti,

až popletlas mě docela,

ty přivedeš mě do neštěstí.

 

Rád poslouchám tvůj vilný brek.

Skákej si jako gazela.

Bez hřebenů a bez cetek

tvůj vlas ti padá do čela.

Co když tě někdo oddělá…

Ne, nechoď za mnou na předměstí

a jdi mi raděj od těla,

ty přivedeš mě do neštěstí.

 

Poslání:

Tos byla asi kyselá,

že jsem tě uhodil dnes pěstí.

Kampak jsi se mi poděla,

ty přivedeš mě do neštěstí.