Zajímavosti

1. května 2015 Kamil Berdych: Tragika máje…

KAMIL BERDYCH

TRAGIKA MÁJE…

 

Je mi tak teskno. K domovu se beru.

Tak těžce jsem dnes sahal na kliku!

Byl první máj. Čas lásky. Někde v šeru

zněl rozechvělý klokot slavíků…

 

Celý den stroj hřměl. Chlebodárce za mnou

stál v pomaštěné, rusé paruce…

Ulicí táhl zástup s hymnou slavnou

a každý zpíval, co moh, ze srdce…

 

Jen ty snad chápeš, chudobko má bílá,

proč utichli jsme ve svém doupěti…

Dnes se tak příkře země naklonila,

jak chtěla by nás pustit z objetí.