Zajímavosti

1. dubna 2016 John Bok: * * *

JOHN BOK

* * *

 

Ten příběh je prostý:

seděl jsem u okna

a díval se do parku.

Byl podzim, listí opadávalo,

bylo barevně a teskno.

Pojednou na parapet

přihopsala veverka.

Uklonila se a začala tančit valčík.

Usmál jsem se a pomyslel si,

že to zvířátko je cvičené

a že odkudsi uteklo.

Kontury stromů zostřely,

obloha dostala nezvyklý odstín.

Když jsem se podíval z okna dolů,

zmizel můj vševědoucí

a shovívaný úsměv.

Dostavila se čirá radost.

Všechny veverky z parku

tančily na trávníku valčík.