Zajímavosti

1. června 2017 Danta Alighieri: Nový život (ukázka)

DANTE ALIGHIERI

NOVÝ ŽIVOT (ukázka)

 

S jinými vysmíváte se mé tváři,

a nepomníte, proč tak nová zdá se

a co že změnou takovou ji maří,

když vznesu zrak a vzhlédnu k vaší kráse.

Kdybyste věděla, hned slitování

by zbránilo vám zkoušet mě tak dále;

vždyť Láska, když tak blízko zří mě, Paní,

odvahy načerpá si nebývalé

 

a v duchy mé se zbrojnou mocí vřítí

a jedny pobije a druhé pudí ven,

a zbude sama, aby na nás zřela:

já tak jsem jiný tvor a změněn zcela,

a přec i ještě pak já cítím sten

a pláč tam těch, kdo v žalu prchli zbiti.

 

přeložil Emil Janovský