Zajímavosti

1. března 2015 Zbyněk Havlíček: První manifest

ZBYNĚK HAVLÍČEK

PRVNÍ MANIFEST

 

Všechno co píši je adresováno této fantastické době

S jejími rychlostmi a lidmi

Brnkajícími o asymetrie molekul

Ve svých písňových sklípkách ve svých fragmentech plováren a zmoklých

dekretů

Zakopávajícími o vlastní existenční paradox

Jako o zanzibarský sultanát

Na zemi visící jako ztuhlá sevřená pěst uprostřed Ptolemaiových sfér

 

Všechno co píši je adresováno tomuto nezničitelnému světu

Proti němuž je namířena má hlava s tisíci střílnami

A s nesplnitelnou prosbou se mu podobat

A s neschopností pochopit ani původ ptáků

Ani galeriové lesy jimiž prochází paměť

Od larvy k imagu od ceremonielů k lampě vědomí

Od zapomenutých masakrů k básni

 

Všechno co píši je adresováno mé jediné a poslední lásce

Dosud bloudící komnatami kde hoří magická znamení na dveřích

V iluzorním fragmentu reality s ostrými pozičními světly v mém loži

Když vrýváš sněhové luny svých nehtů do mého srdce jako genetický kód

Když tvoje osamocená hlava putuje pralesy

Miluji tě tapetovým způsobem

Tvé dlaně hnízda kormoránů ohnisko okouzlení až k rozpuštěným leknínům

tvých vlasů

 

Všechno co píši je adresováno mně samotnému ve vesmíru

Zavěšeném na zlatých kotvách slov uprostřed řevu jako informace která se ztrácí

v polibku

Jako pobřežní jazyky které pronikají do nitra kontinentů

Ptám se zrcadel svých rukou ptám se vrcholů a propastí odpovídají mi pohřby

demokracie a můj hlas

A válka která smyje naše zločiny a infarkt v oblasti Mezopotamie za kočovnými

hloučky arabských hvězdářů

Odpovídají mi výpočty vbudované přímo do palebných systémů děl

Odpovídají mi svatá byrokracie a cínové hlavy starců posílajících miliony

mladých lidí do boje proti své vlastní smrti

 

Všechno co píši je adresováno budoucím básníkům

Kteří rozřeší problém destrukce a tvorby gravitačního pole básně snu a svobody

Šakali zdechlých estetik budou obcházet pod jejich okny se svými jarmarky

třiceti propadlišť umělého deště a hřmění

Ještě se budou předhánět v lyrických narážkách kdo se první beze zbytku

rozpustí ve sjezdové minerálce

Kdo první uhoří na plese v Paříži při korunovaci příštích Napoleonů

Zatímco poezie se stane jediným možným způsobem jak se vyrovnat s pádícím

světem jak vtisknout kormidlo jeho explozím

 

Imaginace navigační hvězda imaginace absolutní zbraň imaginace která jediná

uchvacuje slepou skutečnost