Ambulance

Bc. Monika Kuželová

V roce 1981 absolvovala pomaturitní vyšší odborné studium na zdravotní škole v oboru „ženská sestra“. Poté pracovala na gynekologicko-porodnické klinice v Apolinářské v Praze jako porodní asistentka. V roce 1988 odešla na mateřskou dovolenou, má dvě děti. V roce 1992 začala pracovat v ÚPMD v psychosomatické laboratoři na částečný úvazek. Od roku 1995 se stará o pacientky a klientky gynekologicko-porodnické ambulance Levret s.r.o.

V roce 2011 dokončila bakalářské studium na FF UK v Praze, v oboru andragogika a personální řízení. Je autorkou odborných článků pro porodní asistentky, rovněž přednáší pro porodní asistenky a sestry pracující na gynekologii.