Zajímavosti

Verše pro každý den

14. dubna 2017 Vilém Reichmann: Lapidárium

VILÉM REICHMANN LAPIDÁRIUM   Hledáš kámen, který klenbu zavře, ten jediný kámen? Jím smrti propad Abel. Pak ho pohřbil Kain.   přeložil Ivan Chvatík  ... Číst dále

13. dubna 2017 Arnošt Procházka: Vyhnanec

ARNOŠT PROCHÁZKA VYHNANEC   Ve spasmu nahých žen kdy v lásky orgiích mřel cudných květů sníh, svůj zvadlý křísil sen.   Té vášně ve plamen lkal smutně, černý mnich, zře boha, v žlutý jih jak vzlétá – strastí plen.   A hnusem nasycen kdy v letargii ztich zas jeho rudý sten   a rozdrásaný hřích, ... Číst dále

12. dubna 2017 Roger de Rabutin: Sok

ROGER DE RABUTIN SOK   Pravila dáma dámě, když s ní seděla:   Vy nemilujete snad svého manžela? Je přece vlídný, laskavý a milý.   Nenávidím ho!   Vy jste se poškorpili? Vždyť jste tak dobrotivá, tak mírná, spravedlivá a uznalá – to zášti smyje.   Věc trochu jinačí je. Nebýt mým p... Číst dále

11. dubna 2017 Konstantin Biebl: Vichřice letí

KONSTANTIN BIEBL VICHŘICE LETÍ   Malovaný strop Lev tudy šel Podle těch krvavých stop   Vichřice letí   V košíku zajíc Místo papíru Místo všeho smetí   Místo lásky Paříž Zas nějaká malajská krajina   To není všechno to teprve začíná      ... Číst dále

10. dubna 2017 Jan Neruda: V březovém lese

JAN NERUDA V BŘEZOVÉM LESE   Co vše mi vypráví ten les, co hovorných tu stromů, co vše sem lidé napsali a nevěděli komu!   A já mám též už břízu svou a píšu, nevím komu: „Vždyť jsem chtěl také šťasten být, však pánbůh nechtěl tomu!“  ... Číst dále

9. dubna 2017 (na neděli) Petr Král: Poslední běloch

PETR KRÁL POSLEDNÍ BĚLOCH   Jeanu-Claudu Silbermannovi   Až uplyne konečně neděle a dějiny budou šťastně za námi přijďte tedy dalekou oklikou omžít svých dechem moje skleněné dveře za nimiž pro vrozenou ztrátu paměti odedávna nejsem přijďte si sem přečíst tenhle vzkaz zatímco budu na druhém konci světa pozorně... Číst dále

8. dubna 2017 Roman Kníže: * * *

ROMAN KNÍŽE * * *   Lež má dlouhé nohy. Všude tu zní ukrajinština, ruština a já nevím jaká ještě sovětština. Julie štěká na Romea, čertice kvílí koledy po převratu už od října. Všude vidím vkrádat se islám. Hořce sežvýkej hořce, musíš mě brát jako doktora. Co děláš, zazněla otázka. Sníh z návětrné ... Číst dále

7. dubna 2017 Lydia Lunch: Chemická nerovnováha

LYDIA LUNCH CHEMICKÁ NEROVNOVÁHA   Ten nástroj z masa a kostí je v pohybu Panika s extází nepřidávaj na klidu Dech tvýho pohlaví potřísnil polštář Na prostěradle krvavý skvrny máš   Tupej narkotickej spánek krade sny Tělo je nástrojem potřeby Do postele leze s nepřítelem Morfeem a Mefistofelem   Bílý světlo... Číst dále

6. dubna 2017 Ann Radcliffová: Poutník

ANN RADCLIFFOVÁ POUTNÍK   Přes Apeniny, nohy zkrvavělé, se osamělý poutník cestou bral, by Panně Loretánské z duše vřelé svou obětinu k poctě odevzdal. I v horách nyní brzy šero bude, vždyť dole v údolí již zhasnul den – jen na západě v teskné záři rudé se třpytí obzor, slabě osvětlen. Vysoko nad hlavou mu šumí ... Číst dále

5. dubna 2017 T. R. Field: Karel Toman a lesní panna a Jindřich Hořejší

R. FIELD KAREL TOMAN A LESNÍ PANNA A JINDŘICH HOŘEJŠÍ   Stařičký bard Karel Toman položil se na otoman. Zareptala Lesní Panna: „Dlouho dost jsem spala sama!“ - - - - - - - - - - - - Hořejší že byla a on dolejší, narodil se z toho Jindřich – Hořejší. Však to také bylo pro nás štěstí, Neboť nám... Číst dále

4. dubna 2017 Albert Ehrenstein: Návrat domů

ALBERT EHRENSTEIN NÁVRAT DOMŮ   Kde jsou tvé staré vlny, ó řeko, A kde vaše kulaté listy, Akáty mého mládí, A kde je čerstvý sníh Odešlých zim? Domů se navracím, cestu nenalézám, Domy se oděly jinačím rouchem, Nestydatě se nakupily V nepoznatelné ulice, Copaté dívky Mé nejplašší lásky Mají už děti.   ... Číst dále

3. dubna 2017 Hwang Čin-i: * * *

HWANG ČIN-I * * *   Jsem tím vším vinna, teď to vím! Netušila jsem, že chci býti s ním? Stačilo slovo – byl by zůstal! To já mu tenkrát řekla. Jdi! Ach běda, jak jsem mohla vědět, že jenom o něm budu snít?   přeložili Vladimír Pucek a Petr Borkovec   Číst dále

2. dubna 2017 (na neděli) Sváťa Karásek: Rozhovor se smrtí

SVÁŤA KARÁSEK ROZHOVOR SE SMRTÍ   Smrt nikdy nezahálí. Panovačně se prochází po lidech, vybírá a seče.   Prchám před Smrtí uprostřed lidského stáda. Nevím dne ani hodiny. A Smrti se to líbí. „Člověk moudrý a prchá přede mnou jak ten dobytek,“ jízlivě se chechtá a brousí kosu.   Běž. Neohlížej se, nezůstávej... Číst dále

1. dubna 2017 Tašo Andejlkovski: * * *

TAŠO ANDJELKOVSKI * * *   Kdo to jde?   Provaz Přišel si Pro nás   Číst dále

31. března 2017 Luíz de Camões: * * *

LUÍZ DE CAMÕES * * *   Když Amor, paní, dal mi milovat váš sladký zjev a krásu dokonalou, též určil, aby lásku neskonalou jitřila vaše krutost a váš chlad   a abych nedával se zdržovat ani zlou nepřízní či zlobou stálou a aby oddanost mou vytrvalou vy ukrutná jste mohla odmítat.   Tak tedy, drahá,... Číst dále

30. března 2017 C. Day Lewis: Kde zůstali básníci v čas lásky

C. DAY LEWIS KDE ZŮSTALI BÁSNÍCI V ČAS VÁLKY   Ti, kteří z bláznovství či z pouhé chamtivosti spoutali trhy, víru, zákony, chtěli by zapřáhnout i naši řeč a prosí, abychom pozdvihli hlas za věc svobody.   Básník však cítí zákonitost dní – do nesmrtelných veršů není mu. vždyť my, kdo žili poctivými sny, bráníme š... Číst dále

29. března 2017 Arthur Rimbaud: Pocit

ARTHUR RIMBAUD POCIT   Za letních soumraků se vydám pěšinou po trávě nejměkčí a drsně hlazen klasy. Zasněný ucítím tu svěžest omamnou a vítr bude mi svou dlaní cuchat vlasy.   Slovo či myšlenka mi hlavu neznaví. Však láskou budu mít svou duši přeplněnou a půjdu daleko jak cikán toulavý, šťasten v té krajině, jako... Číst dále

28. března 2017 Karel Hlaváček: Záhada

KAREL HLAVÁČEK ZÁHADA   Ač pozdě v noci na náměstí, ušlí, dorazili – tři poutníci –, přec navzájem se mlčky pozdravili. A z náměstí do úzkých ulic spěšně vybíhali, a víc, než dneska přijde-li, si ptát se netroufali.   *   A k ránu ani tázavě na sebe nepohlédli, když ještě nepřišel, a nad střechami ... Číst dále

27. března 2017 Massimo Baistrocchi: * * *

MASSIMO BAISTROCCHI * * *   Časem vyblednou nám syté barvy vzpomínek. Zůstanou kalné, nejasné obrazy v hlubokém jezeru paměti.   Proč tedy žijeme v zajetí otráveného plodu své minulosti?   Poslední nářek, hle, a pak už nic…   přeložil Vladimír Janovic  ... Číst dále

26. března 2017 (na neděli) Miguel de Cervantes Saavedra: Zakletý kruh

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA ZAKLETÝ KRUH   Kdo mi vzal jmění? Který host? zemru asi v beznaději, A čím se množí moje bolesti? Závistí. Co se mi změní v utrpení? Odloučení.   Pro mne není vyléčení, naději mi zabíjí lehkomyslnost a sní závist a mé odloučení.   A co mě vždycky nejvíc rann... Číst dále